Utredningar, undersökningar och rapporter

Här finner du dokument gällande vårt arbete för att göra livet bättre för personer med synnedsättning.

  1. Rapporter

    Några av våra egna utredningar:

  2. Skrivelser

    Synskadades Riksförbunds officiella skrivelser till olika myndigheter:

  3. Yttranden och remissvar

    Synskadades Riksförbunds yttranden med anledning av officiella skrivelser: