Skrivbord, en mans armar och händer som skriver på svart tangentbord.

Utredningar, undersökningar och rapporter

Här finner du dokument gällande vårt arbete för att göra livet bättre för personer med synnedsättning.

  1. Rapporter

    Några av våra egna utredningar:

  2. Skrivelser

    Synskadades Riksförbunds officiella skrivelser till olika myndigheter:

  3. Yttranden och remissvar

    Synskadades Riksförbunds yttranden med anledning av officiella skrivelser: