Närbild händer som läser punktskrift på punktdisplay, tangentbord i bakgrunden

Rapporter

Några av våra egna utredningar:

Djupintervjuer med personer med synnedsättning på särskilt boende (pdf)
Djupintervjuer med personer med synnedsättning på särskilt boende (docx)

Livsvillkoren för äldre med synnedsättning, rapport medlemsundersökning 2022 pdf)
Livsvillkoren för äldre med synnedsättning, rapport medlemsundersökning 2022 (docx)

Nu är vi isolerade och rädda för pandemin, rapport medlemsundersökning del 2 2021(pdf)
Nu är vi isolerade och rädda för pandemin, rapport medlemsundersökning del 2 2021(docx)

Kneget kulorna och krånglet del 1 2021, rapport medlemsundersökning(pdf)
Kneget kulorna och krånglet del 1 2021, rapport medlemsundersökning(docx)

Väntetider i ögonvården 2019 (pdf)
Väntetider i ögonvården 2019 (docx)

Pedagogiskt stöd för personer med synnedsättning vid lärosäten (pdf)
Pedagogiskt stöd för personer med synnedsättning vid lärosäten (docx)

Utmaningar och möjligheter med att använda skärmläsare 2019 (pdf)
Utmaningar och möjligheter med att använda skärmläsare 2019 (docx)

Screenreader survey 2019 (pdf)
Screenreader survey 2019 (doc)

Sammanfattning och slutsatser om två undersökningar om kommunal ledsagning (tillgänglig pdf)
Sammanfattning och slutsatser om två undersökningar om kommunal ledsagning 2019 (doc)

Syncentralsenkäten 2018 [doc]

Väntetider i ögonvården, 2017 (pdf)
Väntetider i ögonvården, 2017 (doc)

Levnadsnivåundersökning Jobbet pengarna och hälsan 2018 (pdf)
Levnadsnivåundersökning Jobbet, pengarna och hälsan 2018 (doc)

Jobbet, pengarna och hälsan 2018 (pdf)
Jobbet, pengarna och hälsan 2018 (word)

Rapport medlemsundersökning - Bland bilar, bullar och buller 2017 [pdf]
Rapport medlemsundersökning - Bland bilar, bullar och buller 2017 [doc]

Rapport medlemsundersökning - Dålig digital delaktighet revisited. 2017 [doc]

Tillgänglighet till lärplattformar, 2016 [pdf]
Tillgänglighet till lärplattformar, 2016 [doc]

Undersökning om allmänhetens kännedom om vita käppen, 2016 [pdf]
Undersökning om allmänhetens kännedom om vita käppen, 2016 [doc]

Attityder till synskadade arbetstagare, 2016
Attityder till synskadade arbetstagare, 2016

Väntetider i ögonvården 2015, 2016
Väntetider i ögonvården 2015, 2016

Resande och internet, 2015
Dålig digital delaktighet
- tabeller
- diagram
Åsikter om kollektivt resande
- tabeller
- diagram

Inventering av övergångsställen 2014, 2015

Rehabplaner och habiliteringsinsatser på landets syncentraler, 2014

Väntetider i ögonvården, 2014

Hur fungerar stödet i skolan, 2013

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden, synskadade, 2012
Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden, synskadade
Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden, totalt
Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden, totalt