Rapporter

Några av våra egna utredningar:

Pedagogiskt stöd för personer med synnedsättning vid lärosäten (docx)
Pedagogiskt stöd för personer med synnedsättning vid lärosäten (pdf)

Utmaningar och möjligheter med att använda skärmläsare 2019 (docx)
Utmaningar och möjligheter med att använda skärmläsare 2019 (pdf)

Screenreader survey 2019 (doc)
Screenreader survey 2019 (pdf)

Sammanfattning och slutsatser om två undersökningar om kommunal ledsagning 2019 (doc)
Sammanfattning och slutsatser om två undersökningar om kommunal ledsagning (tillgänglig pdf)

Syncentralsenkäten 2018 [doc]

Väntetider i ögonvården, 2017 (pdf)
Väntetider i ögonvården, 2017 (doc)

Levnadsnivåundersökning Jobbet, pengarna och hälsan 2018 (doc)
Levnadsnivåundersökning Jobbet pengarna och hälsan 2018 (pdf)

Rapport medlemsundersökning - Bland bilar, bullar och buller 2017 [doc]
Rapport medlemsundersökning - Bland bilar, bullar och buller 2017 [pdf]

Rapport medlemsundersökning - Dålig digital delaktighet revisited. 2017 [doc]

Tillgänglighet till lärplattformar, 2016 [pdf]
Tillgänglighet till lärplattformar, 2016 [doc]

Undersökning om allmänhetens kännedom om vita käppen, 2016 [pdf]
Undersökning om allmänhetens kännedom om vita käppen, 2016 [doc]

Attityder till synskadade arbetstagare, 2016
Attityder till synskadade arbetstagare, 2016

Väntetider i ögonvården 2015, 2016
Väntetider i ögonvården 2015, 2016

Resande och internet, 2015
Dålig digital delaktighet
- tabeller
- diagram
Åsikter om kollektivt resande
- tabeller
- diagram

Inventering av övergångsställen 2014, 2015

Rehabplaner och habiliteringsinsatser på landets syncentraler, 2014

Väntetider i ögonvården, 2014

Hur fungerar stödet i skolan, 2013

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden, synskadade, 2012
Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden, synskadade
Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden, totalt
Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden, totalt

Nyttan av webbtjänster, 2009
- bilaga 1 enkätfrågor
- bilaga 2 sammanställning av syncentraler
- bilaga 3 stickprovskontroll webbplatser
- bilaga 4 prisjämförelser
- bilaga 5 intervjuer

Flexibel service, 2009

Öppen jämförelse av rehabilitering, 2008

Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar, 2007

Förpackningar, 2006

Heminstruktörer, 2006

Livsvillkor, ur Handu, 2006

Habilitering i Västerbotten och Norrbotten, 2006

Synskadade i Norrland, 2006

  1. Jobbet, pengarna och hälsan

    Utsattheten ökar bland synskadade. Trenden mot ökad utsatthet måste brytas. Det är den ofrånkomliga slutsatsen av Sifos levnadsnivåunde…

  2. Chefer tror att synskadade gör ett sämre jobb

    60 procent av landets arbetsgivare tror inte att en person med grav synnedsättning kan utföra ett jobb lika bra som andra. Det visar en…