Chefer tror att synskadade gör ett sämre jobb

60 procent av landets arbetsgivare tror inte att en person med grav synnedsättning kan utföra ett jobb lika bra som andra. Det visar en undersökning som Ipsos utfört på uppdrag av Synskadades Riksförbund.

I undersökningen Attityder till synskadade arbetstagare anser nästan varannan arbetsgivare att det är för dyrt att anställa någon med en grav synnedsättning.

Läs debattartikel i Arbetet den 14 juli.

Två av tre arbetsgivare är tveksamma till om de har tjänster som en synskadad kan ha.

– Resultaten visar att arbetsgivare behöver fler morötter, starkare statliga stöd och framför allt mer kunskap för att fler synskadade ska få ett jobb, säger Neven Milivojevic på Synskadades Riksförbund.

Personer med en synnedsättning är sysselsatta i betydligt lägre grad än andra. Ipsos-undersökningen bekräftar några av de hinder som gör det svårare för denna grupp.

Små företag är mindre positiva till synskadad arbetskraft än större företag. Den privata sektorn är mer negativ än den offentliga.

– Både privata och offentliga arbetsgivare behöver ta ett större ansvar. Flera måste anta handlingsplaner och i högre grad utnyttja upphandlingar med sociala krav, säger Neven Milivojevic.

Bakgrund

  • 1000 arbetsgivare deltog i Attityder till synskadade arbetstagare.
  • 45 procent av arbetsgivarna tror att det skulle vara för kostsamt att anställa någon med en grav synnedsättning.
  • 50 procent tvekar att anställa synskadade om arbetsgivaren har andra lika kvalificerade sökanden.
  • 60 procent anser att någon med dålig syn inte kan utföra ett jobb med samma kvalitet som andra.
  • 68 procent bedömer att de inte har tjänster som någon med grav synnedsättning kan utföra.
  • 84 procent anser att de har dåliga kunskaper om vilka statliga stöd som finns för arbetstagare med funktionsnedsättningar.