Illustration samtliga partisymboler: M, KD, L, SD i olika blå toner, V, S i röda samt MP och C i gröna

Valplattform 2022

Stoppa utslagningen av synskadade! Brist på politisk handling och snålare lagtolkningar gör att synskadade hamnar i en alltmer utsatt situation. På den här sidan hittar du de frågor vi driver inför valet 2022.

I dagsläget berövas blinda och andra synskadade i allt högre grad rättigheter och möjligheter som tidigare var självklara. Politiken måste ändras och inriktas på att bryta det utanförskap som nu växer. Inför valet lägger Synskadades Riksförbund därför fram konkreta förslag för att stoppa utslagningen och värna människovärdet.

Våra fem förslag

Synskadades Riksförbund vill se politiska initiativ för:

 • Rätten till färdtjänst för blinda och gravt synskadade – för att kunna
  handla livsmedel och behålla sociala kontakter.
 • Rätten till trygghet för äldre med synnedsättning – att kunna veta
  vem från hemtjänsten som finns i det egna hemmet.
 • Rätten till ledsagning – för att vardagen ska fungera och för att klara
  grundläggande friskvård.
 • Rätten till jämlika villkor i skolan – bland annat att även blinda har
  rätt till ett skriftspråk.
 • Rätt till stöd för synskadade att använda digital teknik, och fullgoda
  alternativ för dem som saknar den möjligheten.

Synskadades Riksförbunds valfilm

Vill du veta mer?

Detta tycker partierna i för synskadade angelägna frågor (artikel i Perspektiv).

Politiker med synnedsättning (lista ur förbundstidningen Perspektiv).

Hur är det att vara politiker med synnedsättning? (artikel i Perspektiv).

Här hittar du Synskadades Riksförbunds valplattform.

För övergripande information om SRF:s intressepolitik kontakta:

Lennart Karlsson, intressepolitisk handläggare
lennart.karlsson@srf.nu 
08-39 91 60

Per Wictorsson, chef intressepolitiska gruppen
per.wictorsson@srf.nu 
08-39 93 36

 1. Guide: Att rösta i valet 2022

  Från 24 augusti till och med 11 september kan du förtidsrösta i hela landet. Lokaler för förtidsröstning finns i varje kommun. Valdagen…