Illustration benen på många personer i bakgrunden, en gatupratare i orange i förgrunden med text

Guide: Att rösta i valet 2022

Från 24 augusti till och med 11 september kan du förtidsrösta i hela landet. Lokaler för förtidsröstning finns i varje kommun. Valdagen är 11 september. Då kan du rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Det ska du ha fått till din folkbokföringsadress senast 24 augusti.

Punktskrift och stor text

Du som vill ha valsedlar i kuvert märkta med punktskrift och stor text kan nu beställa det via Valmyndighetens webbplats. Det går också bra att ringa 020-825 825. Kuverten innehåller valsedlar för de partier som har fått minst 1 procent av rösterna vid något av de två senaste valen, samt en blank valsedel för de tre valen till riksdag, kommun och region.

Kuverten är till för väljare som inte ser att läsa vad som står på valsedlarna. Väljaren tar ur valsedeln från det punktskriftsmärkta kuvertet och lägger den i ett vanligt valkuvert.

Observera att valsedlar i kuvert med punktskrift och stor text inte automatiskt skickas hem till punktskriftsläsare. Det har gjorts vid tidigare val.

Hjälp med att rösta

Du kan få hjälp med att rösta av en röstmottagare i vallokalen eller förtidsröstningslokalen. Röstmottagarna har tystnadsplikt. Om du inte kan ta dig till vallokalen eller förtidsröstningslokalen kan du som har en funktionsnedsättning rösta med hjälp av en ambulerande röstmottagare. Det är en person som kommer hem till dig. Kontakta Valnämnden i din kommun för mer information. 

Personrösta

Än så länge finns inte någon lösning för att som blind kunna kryssa för en kandidat på valsedeln. Valmyndigheten och forskningsinstitutet RIsE har i uppdrag att ta fram hjälpmedel som ska göra det möjligt att personrösta utan att röja valhemligheten, men det går alltså inte att göra i årets val.

Grundläggande information om hur röstningen går till

Valmyndigheten har, i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier, tagit fram valinformation i ett antal olika format.

  • Information i Taltidningstjänsten
    Grundläggande information om när, var och hur du kan rösta i valen i september. Allmän information om det svenska valsystemet samt information om när det beräknas finnas ett slutgiltigt valresultat. Denna information beräknas vara publicerad inom kort.
  • Utskick i punktskrift
    Grundläggande information om när, var och hur du kan rösta i valen i september. Allmän information om det svenska valsystemet samt information om när det beräknas finnas ett slutgiltigt valresultat. Obs! Denna information kommer att skickas till prenumeranter på MTM:s samhällsinformation på punkt.
  • Informationsblad i Legimus
    Övergripande information om hur man röstar i valen till Riksdag, kommun- och regionfullmäktige den 11 september 2022. Informationen finns i Legimus.

Frågor eller problem?

Stöter du på några problem eller har några frågor vill vi gärna att du hör av dig till oss. Skriv till henrik.gotesson@srf.nu eller ring på 08-39 91 49.