1. Mötets öppnande
2. Val av justerare
3. Dagordning (bilaga 1)                               
4. Föregående protokoll (bilaga 2)5.               Ekonomi

 •                 
 • 6.              Kansli och personal
 •                  a) Arbetsbelastning kansliet
 •                  b) Redovisningar
 •                 
 • 7               Verksamhet
 • a) Vilande lokalförening (Boden)
  Protokollsutdrag till skatteverket för Adressändring.
 • b) Remissförslag Intressepolitiskt program
 • c) Remissförslag nya stadgar
 • d)Årsmöte 2024
 • e) Styrelsemöten våren 2024
 • f) Verksamhetsberättelsen
 • g) Besök i olika kommuner
 • h) Jokkmokks resan hösten 2024
 • i) Redovisning till medlemmar
 • j) Diskussion Studieförbund
 • 8.              Rapporter
 •                  a) Länstrafiken och sjukresor
 •                  b) Utvärdering medlemsveckan
 •                  c) Utvärdering halvårsmöte
 •                  d) Rapport DOFS:en, se bilaga
 •                  e) Inspiratörs träff Piteå
 •                  f) ABF:s halvårsmöte
 •                  g) Profilkläder
 •                  h) Riksförbundets valberedning
 •                                  
 • 9.              Övrigt
 • 10.            Nästa möte
 • 11.            Avslutning