I denna projektledarutbildning lär vi oss använda de verktyg som gör att vi kan lyckas i planering, genomförande och uppföljning av våra aktiviteter. Vi kommer också att upptäcka hur roligt det är att planera tillsammans, när vi vet hur vi ska göra och varför.

Din medverkan är väldigt viktig för vårt fortsatta arbete i SRF Norrbotten. Vi hoppas att den här kursen ska ge dig inspiration och lust att vara med och utveckla arbetet i vårt distrikt.