Det är på medlemsmötet du kan använda ditt medlemskap genom att närvara och rösta i de frågor som ska tas upp på mötet. Detta är årets sista möte och utöver information från styrelsen har vi ett par mycket viktiga beslut att fatta. Vi ska fatta beslut om upprustningen av källarlokalen och anpassning av belysningen, vi ska också anta föreningens verksamhetsplan och budget för 2023. Verksamhetsplanen är det som styrelsen sedan har att arbeta efter och det är på detta möte du kan påverka innehållet och därmed föreningens aktiviteter under det kommande året.

Vi har dessutom några viktiga val att genomföra under mötet. På kommande årsmöte i mars 2024 ska det bl.a. väljas en ordförande samt tre övriga ledamöter till styrelsen. För att kunna välja de personer som medlemmarna tror är bäst lämpade att leda föreningen måste dessa identifieras och det gör valberedningen. På medlemsmötet i november ska vi välja personer till valberedningen, Börja gärna redan idag att fundera på vilka du vill ha i valberedningen och meddela dina förslag till kansliet så snart som möjligt.

Förslag till dagordning samt övrigt material till medlemsmötet kommer att sändas ut senast en vecka innan mötet till de som anmält sig. Som vanligt bjuder föreningen på smörgås samt kaffe med kaka vid det kostnadsfria medlemsmötet.