Föreställningen äger rum i Eslöv på Medborgarhuset 

Adress: Kyrkogatan 1, 241 30 Eslöv