Välkommen till våra Torsdagscaféer! 

Nästa Café blir den 12 okt , Det kanske blir ett Quiz

 Kaffe/te med tilltugg är gratis.

Eftersom föreningen har fått en donation av en medlem kommer caféerna att vara gratis tills vidare. Vi riktar ett varmt tack till denna generösa medlem!

Välkomna!

för mer info kontakta:

 Birgitta Lindén tel: 070-276 38 18 el mail

birgitta_linden@telia.com 

Kalendarium. Torsdagscaféer
 

14 september.

12 oktober.

16 november.

7 december.

Välkomna!