Årsmötet kommer att behandla verksamhets- och ekonomisk berättelse för år 2023 samt val till styrelse och kommittéer för år 2024.

Anmälan görs till kansliet via telefon:
018 - 56 09 21/22 eller via e-post: uppsala.knivsta@srf.nu senast den 4 mars.

Eventuella motioner ska vara insända till kansliet:

SRF Uppsala-Knivsta
Kungsgatan 64
753 41 Uppsala
eller via e-post: uppsala.knivsta@srf.nu före den 29 februari.

Handlingar inför årsmötet får Du efter att Du anmält dig.
De som önskar handlingar men ej har för avsikt att delta på årsmötet kan beställa dessa från kansliet.

Föreningen bjuder på kaffe och smörgås.

Välkommen
Styrelsen