Fredrik Söderberg är utbildad vid konstfack och kungliga konsthögskolan, och arbetar numera som konstnär i Stockholm. I hans detaljrika akvareller kartlägger han historien utifrån olika skeenden och förlopp. Många gånger skildrar han etablering och utveckling av olika alternativa rörelser som har existerat vid sidan av den etablerade historieskrivningen. 

Hans akvareller påminner ibland om gamla fotografier som är märkta av tiden. Färgen har här flutit ut och där kaffefläckar kan tänkas skönjas.