* I styrelsen kompletterar vi varandra – om rollfördelning, ansvar och mandat

* Diskussion i mindre grupper och i storgrupp med avbrott för fm-fika

* Vad styr och hjälper oss i vårt arbete?

* Om stadgar, verksamhetsplan och budget?

* Praktiskt arbete i mindre grupper med avbrott för em.-fika

* Samling i storgrupp, gemensam redovisning och diskussion

* Att planera och genomföra en aktivitet

* Arbete i mindre grupper och återsamling för gemensam diskussion. 

* 2024 - SRF:s kongress år – vad vill vi i distriktet och i Norra regionen??

* Vilka behov av stöd har vi från riksförbundet?

* Summering och kurs avslut