* Hjälpmedels visningar av Insyn Scandinavia AB och Polarprint försäljning  AB  

* Information om Synskadades riksförbund

* Inspirerande föreläsningar, direkt från verkligheten, om hur det kan vara att leva med en synnedsättning.

I kostnaden ingår lunch samt för och eftermiddagsfika

(vid ev. födoämnesallergier, anmäl det till SRF Västerbottens

 kansli)