Välkommen till en kväll där vi får ta del av
Rickard Perssons historia.

När Rickard Persson vaknade upp i en sjukhussäng
och insåg att han hade förlorat all sin syn och sin
högra hand, inleddes en djupare resa. Denna resa
ledde inte bara tillbaka till livet utan även inåt, där
han började utforska våra mänskliga förmågor.
Rickard bjuder oss på en unik resa där hans ord
och musik förenar budskapet om beslutsamhet och
människans inre styrka.

Genom inspirerande föreläsningar och berörande
musik hyllar han vår förmåga att övervinna hinder
och uttrycker möjligheten att växa som individ.
Rickard kopplar samman teman som motivation,
positiv psykologi och personlig utveckling för att
hjälpa oss utforska vår otroliga styrka och
potential.

Kom och upptäck en djupare mening och
motivation i livet genom Rickards ord och musik.

Dag och tid: 17/11 Klockan 18,30-20,00
Plats: Älgen, Funktionsrätt, Mariehemsvägen 7 N

Kostnad: Gratis för medlemmar, frivilligt bidrag från övriga

Detta är ett samarrangemang mellan Neuro Umebygden och Synskadades Riksförbund, Umeå lokalförening.

Arrangemanget görs i samverkan  ed ABF Umeåregionen.

Kolla in Rickards medverkan i tv-programmet Talang år 2020:

Länk till Youtube