Bli medlem

Här nedan finner du ansökningsformuläret för medlemskap i SRF för dig som är vårdnadshavare till ett barn eller ungdom med en synnedsättning.

Ansök om medlemskap
Det finns mycket information för dig som förälder att ta del av. Gör de val som passar dig bäst här nedan.


Samtycke

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som infördes den 25 maj 2018 måste vi inhämta ett aktivt samtycke från dig för att skapa förutsättningar för dig att få del av medlemsrabatter, samhällsinformation eller information och erbjudanden från företag som SRF anser är intressanta för dig som medlem.

Vill du ge ditt samtycke, kryssa i en eller flera av nedanstående rutor.


Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter