Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om kalendern Årets ledarhundsvalpar.

Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. Du når oss via mejl givarservice@srf.nu eller genom att ringa oss på 08-39 93 99.

 1. Vad går pengarna till?

  Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv - ett liv utan begränsningar. I vårt arbete jobbar vi till exempel för att fler synskadade ska komma ut i samhället, vi ordnar läger för barn och ungdomar, stödjer ögonforskningen, påverkar vi inför politiska beslut, ordnar träffar där synskadade lär av varandra, lär ut och informerar om punktskrift och stärker synskadades situation i andra länder.

 2. Jag vill inte ha kalendern. Kan jag ange en stoppkod?

  Vi kan sätta en stoppkod om du fått kalendern adresserad till dig, ring 08-399 399 eller maila info@hundkalendern.se. Tyvärr kan vi inte sätta stoppkoder på utskick av kalender som går med dagstidningar och veckotidningar.

 3. Hur gör jag för att beställa fler kalendrar?

  Ring oss på 08-399 399 eller använd beställningsformuläret på denna sida.

 4. Varför skickar Synskadades Riksförbund ut en kalender?

  Vi ser valpkalendern som en informationskampanj om vår organisation och vår verksamhet. Andra delen är att det går att ge en frivillig gåva och stödja vår verksamhet.

 5. Hur mycket av pengarna går till verksamheten?

  Av de insamlade medlen går 75 % till verksamheten. Vi kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.

 6. Varför har ni valpar i kalendern?

  Valparna som fotograferas är av raser som arbetar som ledarhundar. Ledarhunden är en symbol för rörelsefrihet.

 7. Jag har inte beställt er kalender. Varför skickar ni den till mig?

  Har du gett en gåva tidigare år så skickar vi ut kalendern nästa år. Då vi köper adresser kan vi fått ditt namn genom företaget vi köpt dem av. Har du fått en kalender utan ditt namn i så är det för att den delats ut som ett oadresserat utskick i ditt postnummerområde.

 8. Varför har ni olika plusgirokonton?

  Vi har ett konto när vi skickat ut adresserat (pg 90 02 59-3). Detta är det administrativt effektivaste sättet att skicka ut kalendern på. Vill man betala in en gåva så sker allt med ett OCR-nummer. Vi skickar även ut tidningen oadresserat tillsammans med tidningar, vi har inte uppgifter på vart kalendern hamnar. För detta utskick används ett annat konto (pg 90 02 10 -6) som inte är OCR-baserat. 

 9. Varför har jag har fått flera kalendrar i min brevlåda?

  I enstaka fall kan vissa få både ett adresserat kalenderutskick (till exempel om man gett en gåva tidigare) och en kalender via ett oadresserat utskick i ditt postnummerområde. Har du fått två kalendrar får du gärna ge bort den ena till en vän eller bekant.

 10. När gavs ledarhundsvalpkalendern ut första gången?

  Första kalendern var för året 2011.