Stipendiet Barnets lyckopenning

Stipendiet är på 30 000 kronor och fördelas på utvalda ansökningar.

För att söka stipendiet måste man vara legitimerad sjuksköterska eller barnmorska och medlem i Svenska Barnmorskeförbundet eller Svensk sjuksköterskeförening.

Bidrag kan sökas för utbildning samt projekt- och utvecklingsarbeten som rör antingen vårdkedjan mödravård-förlossning-eftervård-neonatalavdelning-barnavårdscentral eller syftar till att utveckla relationen mellan mor, barn och övrig familj.

Läs mer om vad stipendiet kan gå till: Stipendiet gjorde resan möjlig.

Stipendiet kan sökas genom Svensk sjuksköterskeförening eller Svenska Barnmorskeförbundet.