Stort frågetecken samt illustration av spelplan med spelpjäser, tidtagarur, stationshus och tärning i rött och blått.

Frågor och svar om Färdtjänstresan

Här har vi samlat grundläggande frågor om spelet Färdtjänstresan, varför vi gör den här kampanjen samt vad färdtjänst och vilka vi är.

Är Färdtjänstresan ett riktigt spel?

Färdtjänstresan är inget riktigt spel. Det är en kampanj från Synskadades Riksförbund som syftar till att väcka uppmärksamhet kring hur svårt det kan vara att få ihop vardagen om du är beroende av färdtjänst.

Varför har SRF tagit fram Färdtjänstresan?

Synskadades Riksförbund har tagit fram kampanjen för att väcka uppmärksamhet kring och förståelse för hur vardagen ser ut för personer beroende av färdtjänst. Det handlar dels om utmaningarna att få ihop ett socialt och aktivt liv men också om att förutsättningar och regler för färdtjänst kan skilja sig åt mycket beroende på vilken kommun du bor i. Rätten till färdtjänst varierar mellan olika kommuner och regioner. Ofta är den också kringgärdad med byråkratiska bestämmelser och begränsningar som gör den svåranvänd.

Vem riktar sig kampanjen till?

Kampanjen riktar sig i första hand till personer som inte har så stor kännedom om hur livet med färdtjänst kan se ut. Vi vill sprida kunskap och engagera fler kring problematiken för att kunna skapa förändring.

Vad vill SRF åstadkomma med kampanjen?

Synskadades Riksförbund jobbar med färdtjänstfrågan på flera olika sätt. Målsättningen med arbetet är att få till en mer flexibel och jämlik färdtjänst. Det är nödvändigt för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. Här kan du läsa mer om vår vision för färdtjänsten i Sverige.

Är exemplena i spelet Färdtjänstresan på riktigt?

Alla exempel är baserade på verkliga scenarier som kan förekomma, men det ser olika ut beroende på var i landet man bor.

Vad är färdtjänst och vem har rätt till det?

I Sverige finns ungefär 400.000 färdtjänstberättigade. Bland dem finns många personer med synnedsättning, som är beroende av färdtjänst för att kunna ta sig fram och leva sitt liv.

Personer som har svårt att ta sig fram med vanliga färdmedel, exempelvis genom kollektivtrafik, kan få rätt att använda färdtjänst. Färdtjänst utförs oftast med taxi men det kan också göras på annat sätt. Färdtjänst ersätter inte bara resor med kollektivtrafik, utan alla sätt att förflytta sig. Den som har en grav synnedsättning har svårt att orientera sig i både kända och okända miljöer, vilket gör att man kan behöva färdtjänst på en sträcka som någon annan hade promenerat eller cyklat.

Rätten till färdtjänst regleras i Färdtjänstlagen från 1997. Enligt lagen är det kommunen som bestämmer både vem som har rätt till färdtjänst och vilken kvalitet färdtjänsten ska ha, om inte kommunen har överlåtit detta på den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Generositeten och kvaliteten varierar stort mellan olika delar av landet, och har generellt sett blivit sämre sedan 1990.

Vilka är Synskadades Riksförbund?

Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation av och för synskadade. Vi arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv –ett liv utan begränsningar. Det gör vi bland annat genom politiskt påverkansarbete, individuellt stöd och genom att skapa en gemenskap för alla våra medlemmar.