Boden lappas

Hjördis Lindström delade tillsammans med åtta medlemmar i SRF Boden ut information till personer, samt upplyste banker och butiker om budskapet Gata för alla. Även olämpligt parkerade cyklar lappades.

Med vänliga hälsningar
Stödmedlem Allan Dickman som spelat in filmen.
Synskadades Riksförbund Boden