Östhammars marknad

Kaj, Gösta och Pia- Maria står vid ett infobord utanför Ica i Östhammar.

Kaj, Gösta och Pia-Maria SRF Östhammar den 17 september. 

Marknad i Östhammar i Uppsala län och Synskadades Riksförbund Östhammar är på plats utanför Ica.
Gata för alla-kampanjen betyder att tipsa allmänheten om hur lätt det är att undvika svårigheter för synskadade på gator och torg. Olika slags hinder som felparkerade cyklar och stolpar mitt i gångbanan lappades. Lapparna gick åt snabbt.