Slutspurten närmar sig

Gata för alla går in i sitt slutskede inför med den stora finalen på Vita käppens dag den 15 oktober.

Synskadades Riksförbund Karlskrona 
Den 4 oktober genomförde SRF Karlskrona tillsammans med Blekingedistriktet lappning i centrala Karlskrona. Medlemmar lappade cyklar och andra hinder på stan.

Båda våra lokaltidningar var med på promenaden och även SVT Blekinge.
I medierna framgår det klart vad kampanjen går ut på och vad vi vill uppnå.
Jan-Åke SRF Blekinge

SRF Kalmar län

I Kalmar ska vi på Vita Käppens dag kombinera dagen med att lappa och dela ut cykelsadelskydd, men framför allt prata med allmänheten om ”Gata för alla”. I Oskarshamn och Västervik  lappar och informerar vi allmänheten. 

På höstmarknaden i Mönsterås den 1 oktober informerade vi människor och delade ut godis.
Syncentralen i Kalmar har blivit informerad och även landstingspolitiker som medverkat på funktionshinderrådet. Även flera kommunerna i Kalmar län har fått ta del av kampanjen på våra kommunala funktionshinderråd.  
Hälsningar ombudsman/verksamhetsutvecklare Kalmar län
Anders Engström