Kalendariet

  1. Utgivning av Perspektiv nr 6
    Datum & tid:
    2022-12-14 00:00 – 2022-12-15 00:00
  2. Punktskriftskurs 6-9 februari
    Datum & tid:
    2023-02-06 00:00 – 2023-02-09 00:00