Utgivning av Perspektiv nr 5

Förbundstidningen SRF Perspektiv kommer ut med 6 nummer per år.