INSTÄLLD: Åldersförändringar i gula fläcken

Aktiviteten har passerats

Professor Anders Kvanta, Sankt Eriks Ögonsjukhus.

Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län inbjuder till ett seminarium om ögonsjukdomen makuladegeneration (åldersförändringar i gula fläcken).

Överläkare och professor Anders Kvanta, Sankt Eriks Ögonsjukhus, föreläser och därefter finns det gott om tid till att ställa egna frågor. 

Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län berättar om sin verksamhet.