Branschföreningsträff

Aktiviteten har passerats

Synskadades Riksförbund har ett 11 branschföreningar. Den 31 januari inbjuds representanter från branschföreningar till en gemensam träff.

Länk till branschföreningarna.