Kurs för föräldrar

  • Kurser
  • Barn och föräldrar

Kursen riktar sig till föräldrar till barn med svår synnedsättning eller blindhet utan ytterligare funktionsnedsättningar.

Vi vill erbjuda ett tillfälle till ökad kunskap genom föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Du kan stärka din egen föräldraroll genom att umgås och knyta kontakter med andra föräldrar.

preliminärt kursinnehåll:
• föreläsare Helena Frank från ordvärlden om syntolkning
• hjälpmedel och spel
• aktiv fritid
• skol- och habiliteringsfrågor
• ungdomar delar med sig av sina erfarenheter
• erfarenhetsutbyte med andra föräldrar
• besök på Svartkrogen om omständigheterna tillåter

Detaljerat program kommer senare.

tid: 26–28 mars 2021 (start ca 17.00, avslut efter lunch söndag)
plats: Almåsa Havshotell, Västerhaninge, ev. helt eller delvis på Teams.
sista anmälningsdag: 26 februari
kostnad: 400 kronor per person
I kostnaden ingår logi och mat samt resekostnader till och från hemorten med billigaste färdsätt. Synskadades Riksförbund ersätter inte förlorad arbetsinkomst.

För frågor och anmälan: barnoforäldrar@srf.nu eller ring: 08-39 92 46