Kulturläger på höstlovet 2023

Tid: 29-31/10 (från ca 14.00 den 29-ca 15.00 den 31)
Lägerplats: Lillsved Folkhögskola, Värmdö
Sista anmälningsdag: 2 oktober
Avgift: Medlemmar 400:-, för två barn 600:-,icke medlemmar 600:-, inkluderar kost och logi, samt resa från Stockholm till Lillsved. Riksförbundet står för barnets buss eller tågkostnader.

För mer information och anmälan