Organisationsråd på rikskansliet

Aktiviteten har passerats

Organisationsråd på Synskadades Riksförbunds rikskansli den 9 juni. Vi kommer att behandla:

  • motionsuppföljning
  • verksamhetsberättelse
  • ekonomisk årsredovisning
  • revisorernas berättelse
  • frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
  • fyllnadsval till valberedningen.