Utgivning av Perspektiv nr 1

Förbundstidningen SRF Perspektiv kommer ut med 6 nummer per år.