Utgivning av Perspektiv nr 2

Förbundstidningen SRF Perspektiv kommer ut med 6 nummer per år.