Träffar för föräldrar till barn och ungdomar med synnedsättning

Plats: Microsoft Teams
Tid: Torsdag 9 mars 2023 (ca 15.00-17.00)
Målgrupp: Föräldrar till barn och unga med synnedsättning
Sista anmälningsdag: 13 februari
Kostnad: Gratis för medlemmar

Preliminärt program

  • Stöd för föräldrar
  • Sociala medier och fritidsaktiviteter
  • Erfarenhetsutbyte

För mer information och anmälan.