Träff för föräldrar till barn och ungdomar med synnedsättning

Aktiviteten har passerats

Under våren 2023 erbjuder vi en digital och en fysisk träff för föräldrar till barn och unga med synnedsättning. Man kan anmäla sig till båda eller endast ett tillfälle. Träff 1 har redan varit.

Träffarna är tillfällen till ökad kunskap genom seminarium, föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Vi erbjuder föräldrar möjligheten att umgås och knyta kontakter med andra föräldrar.

Träff 2

Plats: Almåsa havshotell, Västerhaninge

Tid: 28-29 april 2023 (start ca 17.00, avslut ca 17.00)

Målgrupp: Föräldrar till barn och unga med synnedsättning

Sista anmälningsdag: 13 april

Kostnad: 400 kronor per person 

Preliminärt program

Föreläsning med Kim de Verdier, leg. psykolog och fil dr i specialpedagogik, arbetar sedan många år på Resurscenter syn inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, och är även lektor vid Stockholms universitet, där hon ansvarar för utbildning om synnedsättning och blindhet. Hon disputerade 2018 med en avhandling om barn med blindhet. 

 • Besök på Svartkrogen (fika i totalt mörker)
 • Workshops: syntolkning, ledsagning och bemötande
 • Erfarenhetsutbyte

I kostnaden ingår kost och logi samt resekostnader till och från hemorten med billigaste färdsätt.

Detaljerat program kommer inför varje träff.

Frågor besvaras av: Christine Héli 08-39 92 46, barnoforaldrar@srf.nu

Varmt välkomna!

Vi tar emot anmälan via e-post, följande uppgifter skickas till: barnoforaldrar@srf.nu

 • Kursdatum:
 • För och efternamn:
 • Adress:
 • Mobilnr:
 • E-post:
 • Övriga speciella önskemål inför kurs:
 • Område jag vill veta mer om och diskutera på kursen:
 • Jag/vi är föräldrar till: barnets namn, ålder och synstatus:
 • Medlemskap i SRF, förälder eller barn:

För mer information och anmälan.