Utbildning i synkunskap

  • Kurser

Aktiviteten har passerats

Nu kommer äntligen en utbildning för dig som är eller vill bli syn- och hörselinstruktör, och även för dig som på andra sätt arbetar professionellt med personer med synnedsättning.

Under hösten 2020 kommer denna kurs i synkunskap att genomföras. För dig som vill bli syn- och hörselinstruktör kommer en kurs i hörselkunskap under våren 2021. För komplett utbildning till syn- och hörselinstruktör behöver du gå båda kurserna. Du som enbart arbetar med personer med synnedsättning kan delta enbart på kursen i synkunskap.

Målgrupp

För dig som arbetar professionellt med personer med synnedsättning och för dig som vill ha komplett utbildning till syn- och hörselinstruktör.

Syfte och omfattning

Syftet med kursen är att ge personal som arbetar med personer med synnedsättning fördjupad kunskap om hur synskadade kan ges stöd i sin hemmiljö, samt ge träning i användning av förskrivna hjälpmedel. 

Kursen omfattar fyra veckors studier fördelade på två internatveckor, mellan dessa tid för hemstudier och efter vecka 2 en hemuppgift.

Datum

Den 12-15 oktober på Almåsa Havshotell. Kursen startar med lunch den 12 oktober och avslutas med lunch den 15 oktober. 

23-26 november på Almåsa Havshotell.

Januari 2021: redovisning av hemuppgift.

Innehåll

Vecka 1: Presentation, kursupplägg, om hemuppgiften. Bemötande och ledsagning. Ögat, ögats funktion och ögonsjukdomar. Samhällsinformation. Kartläggning av behov. Miljöåtgärder. Information om dövblindhet. Kommunikation, exempelvis om telefoner. Genomgång av hemstudier.

Hemstudier: Deltagarna ska ta reda på exempelvis var kan man få tag på bra telefoner och bra belysning. Besöka syncentral. Vara med en syn- och hörselinstruktör. Besöka och kontakta SRF. Bra service för synskadade i kommunen, taltidning, butiker och så vidare. Lista över kurslitteratur kommer presenteras i god tid före kursstart.

Vecka 2: Veckan kommer vara praktiskt inriktad och innehåller aktiviteter i det dagliga livet. Orientering och förflyttning. Hjälpmedel. Ny teknik. Information från syn- hörselinstruktörsföreningen. Reaktioner vid kris. Genomgång av hemuppgift. Sista veckan består av att deltagarna skriver hemuppgift i form av fallbeskrivning.

Januari 2021: Redovisning av hemuppgiften

Övrigt

Kursavgiften inkluderar kost, logi och kursmaterial. Antal deltagare kan maximalt uppgå till 12 personer. Sista anmälningsdag 15 september. 
OBSERVERA att om du avbokar din plats efter anmälningstidens slut måste du betala kursavgiften. Om kursen måste ställas in eller skjutas upp på grund av covid-19 återbetalas avgiften.

För vidare information och anmälan kontakta Karin Hjalmarson på mejl karin.hjalmarson@almasa.se eller telefon 08-39 91 55.