Utbildning "Synkunskap Fortsättning"

 • Kurser

Under våren 2023 lanserar Iris Förvaltning kursen Synkunskap Fortsättning. Temat denna gång är Optometrisk rehabilitering/synträning. Utbildningen vänder sig till dig som genomgått Synkunskap Bas och till dig som arbetar som synpedagog. Utbildningen genomförs under två halvdagar i april via Teams.

Föreläsare är Jan Eidvall som är erfaren synpedagog som bland annat varit chef för synkurserna på Hagabergs folkhögskola.

Kursdelen omfattar 8 timmar och delas upp i teoretisk utbildning som följs upp med handgripligt tillvägagångssätt. Utbildningen avslutas med fallbeskrivningar och redovisning av dessa.

Innehåll

Synträning vid cfl, centrala bortfall, synrehabilitering vid nystagmus och tunnelseende. Synträning vid torra amd-tillstånd och andra tillstånd där synskärpan överstiger 0.1 och når ända fram till ”reducerad syn”, syn-träning vid synfältsbortfall samt vfd.

 • Kurstillfälle 1, 20 april 2023 kl 8.30 - 13.00
  Huvudburen och handhållen optik, teori och praktiska övningar.
  Avståndskikare, teori och praktik.
 • Kurstillfälle 2, 27 april 2023 kl 8.30 - 13.00
  Elektronoptisk förstoring, teori och praktik.
  Fallbeskrivningar samt redovisning.

Du kommer att få intyg på genomgången utbildning. Avslutning sker med en redovisning då du ska kunna visa hur du har tillgodogjort dig utbildningen.

Pris och anmälan

Pris: 3.900 kr, exkl moms.

Anmälan sker till Karin Hjalmarson karin.hjalmarson@irisforvaltning.se senast den 14:e april. Efter anmälningstidens slut får du länkar till utbildningstillfällena.

Du kommer också att få en lista på den optik som kommer att användas under utbildningen, så att du själv kan prova under de praktiska övningarna.