Utvidgad nordisk konferens

Aktiviteten har passerats

Övergripande tema för konferensen är: 

Möjligheter och utmaningar med den snabba digitaliseringen. Vad krävs för att digital teknik blir ett verktyg för synskadade personer som bidrar till aktivitet, trygghet, självbestämmande, självständighet och delaktighet? Hur kan vi undvika att synskadade personer hamnar i ett digitalt utanförskap?

Konferensen direktsänds av Radio SRF. Sändningen sker på skandinaviska.

Sändningstider (cirka):
Måndag 19.00-21.30
Tisdag 8.30-17.00
Onsdag 8.30-17.00
Torsdag 8.30-16.00

Här kan du läsa programmet för konferensen