En illustration av person med synnedsättning i brun jacka som blir ledsagad av en person med lila kappa.

Är välfärden till för alla i Sverige?

Vid Synskadades Riksförbunds kongress fattades den 19 juni beslut om att sända ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven.

I coronapandemins efterdyningar blir frågorna om den svenska välfärden allt viktigare. Vi i Synskadades Riksförbund ser med oro hur välfärdssystemen sviktar och hur hårt nedmonteringen slår mot människor som behöver samhällets stöd.

Personer med synnedsättningar kan inte längre räkna med samma rättigheter som andra. Vi upplever det genom egna erfarenheter och hör det genom mängder av samtal med synskadade runt om i landet.

Omkring 50 procent av Synskadades Riksförbunds medlemmar i yrkesverksam ålder står utanför arbetsmarknaden. På grund av bland annat coronakrisen är den allmänna arbetslösheten uppe på åtta procent, vilket anses som oroande högt. Hur ska då en sysselsättningsgrad på 50 procent beskrivas?

Arbetssökande med synnedsättning kläms mellan en arbetsförmedling som rustas ner, och en försäkringskassa som har blivit en avslagsmaskin. I absurdum nekas hårt prövade människor sjukersättning och tvingas söka nödbistånd när både arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen sviker.

Personer med svåra synnedsättningar eller som är blinda nekas numer systematiskt rätt till ledsagning enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Detta trots att insatsen ledsagning kom till för att bryta isolering och få vardagen att fungera för synskadade.

Till och med helt blinda personer får i dagens Sverige avslag när de ansöker om rätt till färdtjänst. Det är en allvarlig försämring av möjligheterna att hitta arbete, röra sig i samhället och vara socialt aktiv. En sådan begränsning av rörelsefriheten var för några år sedan helt otänkbar.

Vår avsikt är inte att framställa synskadade som maktlösa offer för omständigheterna. Tvärtom. Vi vet vilka möjligheter som skulle kunna finnas. Men stora problem uppstår när samhället sviker och vi måste beskriva de utmaningar vi synskadade möter varje dag.

Och, viktigast av allt: Vi måste på allvar börja prata om vilket Sverige vi vill ha i morgon.

I det funktionshinderpolitiska mål som regeringen har formulerat och som riksdagen antog i november 2017 står att Sverige ska ”uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning…”. När ska detta ske? I verkligheten är vi på väg i motsatt riktning.

Vår uppmaning är enkel:
Börja hedra riksdagens beslut och gör verklighet av orden om en välfärd som omfattar oss alla. 

Synskadades Riksförbund har följande konkreta förslag:

  • Rusta upp den arbetsinriktade rehabiliteringen för Bilda ett kunskapscentrum för att utveckla metoder och åtgärder som ökar chanserna för främst blinda och personer med svår synnedsättning att få arbete.
  • Återupprätta sjukförsäkringen. Personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom inte kan arbeta hel- eller deltid måste garanteras trygghet och stöd via försäkringen.
  • Förtydliga LSS så att svårt synskadade, blinda och dövblinda med självklarhet omfattas av lagen och har rätt till insatsen ledsagning, som ett led i att uppnå jämlika levnadsförhållanden.
  • Stärk färdtjänstlagen så att personer som har svårt att orientera sig eller röra sig säkert i trafikerade och främmande miljöer ska ha rätt till färdtjänst (däribland synskadade). Det är en förutsättning för arbete och att kunna delta som andra i samhället.

Vi skulle gärna vilja bjuda in dig till en diskussion om välfärdens utmaningar. Vi skulle vara tacksamma om du kunde meddela hur du ser på situationen för synskadade och möjligheterna till en sådan träff.

Denna förfrågan skickas efter beslut på Synskadades Riksförbunds digitala kongress den 17 - 20 juni 2021.

Länk tillbaka till antagna uttalanden.