Jenny Johansson har en mångd livsmedel framför sig på ett bord. Jenny har håret uppsatt ,ljusblå jumper och en blå schal..
Livsmedelsinspektör Jenny Johansson berättade om sitt arbete i SRF:s informationsmaterial Med synnedsättning i arbetslivet, 2017.

En arbetslinje för de som behöver den mest

Uttalande antaget av SRF-kongressen den 17 juni 2021 till ledamöterna i riksdagens arbetsmarknadsutskott:

Efterlyses: En arbetslinje för de som behöver den mest 

Idag står cirka 50 procent av synskadade i yrkesverksam ålder utanför arbetsmarknaden. Det leder till ekonomiska svårigheter, isolering och försämrad fysisk och psykisk hälsa. Vi går nu ut med en efterlysning: Var finns politiken för att på allvar ta itu med detta utanförskap och inkludera personer med synnedsättningar på arbetsmarknaden.

Långtidsarbetslösheten har länge varit hög bland personer med svårare synnedsättningar. Ändå hör vi ingen uttrycka sin oro över detta, över hur livet påverkas för alla dem synskadade som vill arbeta men inte får chansen.

Tyvärr är fördomar fortfarande ett stort hinder. När Synskadades Riksförbund lät undersöka attityderna bland 1000 arbetsgivare bedömde 68 procent av de tillfrågade cheferna att de inte har tjänster som någon med grav synnedsättning kan utföra. Synskadade som vill arbeta möter även en rad andra hinder, bland annat har neddragningarna på arbetsförmedlingen lett till sämre stöd och under en följd av år har den arbetsinriktade rehabiliteringen urholkats.

Detta kan givetvis förändras. Vi är övertygade om att arbetsmarknaden kan bli mycket mer inkluderande. Det som saknas är tydliga politiska mål och myndigheter som samverkar.

Synskadades Riksförbund listar tio skarpa förslag för att öppna arbetsmarknaden för fler. Fokus ligger på synskadade, men majoriteten av åtgärderna har effekt även för andra grupper.

Vi utmanar nu samtliga riksdagspartier att formulera den bästa arbetsmarknadspolitiken, det vill säga den som är bäst för dem som behöver den mest. Vi tar gärna emot er återkoppling på de frågor som lyfts i vårt underlag. Det kommer att ligga till grund för den information vi förbereder inför de allmänna valen 2022.

Denna utmaning skickas efter beslut av representanter för Synskadades Riksförbund i hela Sverige, samlade till digital kongress den 17 - 20 juni 2021.

Länk till tio skarpa förslag för att öppna arbetsmarknaden för fler.

Länk tillbaka till antagna uttalanden kongress 2021.