SRF Göteborg under kongressen juni 2021. Längst fram i bild en landslagströja i gult och blått.
Under den digitala kongressen antogs ett uttalande om Sportradions nedlagda webbsändningar.

Låt synskadade vara med i matchen

Synskadades Riksförbund har idag den 20 juni vid sin kongress beslutat att anta och sända följande uttalande till Sveriges Radio och för kännedom till Radiosporten.

Radiosporten i Sveriges Radio har utan dialog beslutat att avveckla sitt stöd till webbsända fotbolls- och ishockeymatcher runt om i landet. Det innebär en allvarlig försämring av synskadades möjligheter att ta del av idrott, både via webbradion och på plats.

Den som velat uppleva en match på arenan har hittills i många fall kunnat få del av Radiosportens webbreferat via speciella hörlurar, som tillhandahålls av arrangören. Sändningarna är därför av dubbelt värde för synskadade. Det ger oss möjlighet att uppleva sportens själ: atmosfären, spänningen och skiftningarna i spelet under matchens gång. Det blir omöjligt utan ett levande referat.

Synskadades Riksförbund begärde för snart två månader sedan en dialog med sportradion och dess redaktionschef, men responsen har blivit total tystnad… Därför begär vi nu att Sveriges Radios ledning griper in och initierar en dialog.

Vi förväntar oss att Sveriges Radio fullföljer sitt uppdrag, främjar mångfald och tillgodoser olika gruppers behov.

Vår uppmaning lyder:
Ställ inte synskadade off side!

Uttalandet har antagits av representanter för synskadades Riksförbund i hela Sverige samlade till digital kongress den 17 – 20 juni 2021.

Länk tillbaka till antagna uttalanden.