Dator med punktdisplay

Om fler får del går mindre fel

Kongressen antar den 20 juni ett öppet brev med en digital inbjudan till digitalseringsminister Anders Ygeman (S).

Sverige har höga ambitioner i fråga om digitaliseringen. Ett uttalat mål är att vi ska vara bäst i världen på e-hälsa till år 2025.

Samtidigt är det digitala utanförskapet stort. Mer än en miljon svenskar saknar möjligheter att använda datorer och smarta mobiler, bland andra en stor grupp äldre. Utmaningarna är också betydligt större för personer som har svårare synnedsättningar eller är blinda.

Den snabba digitaliseringen riskerar att leda till ökade klyftor och exkludering. Som digitaliseringsminister har du Anders Ygeman ett stort ansvar för att motverka detta. Du har själv använt det kända gamla mottot ”alla ska med”, senast i samband med Järvaveckan. Vi välkomnar det. Ord förpliktigar nämligen. Och för att få verkan behöver de följas av konkreta insatser för att lösa specifika behov. Då kan fler personer med synnedsättning få del av digitaliseringens fördelar. 

Här följer våra förslag

  • Ge alla rätt och möjlighet att använda e-legitimation. Bland annat för likvärdiga möjligheter att hantera vaccinationspass och E-tjänster i sjukvården.
  • Inför krav på att digitala plattformar inom skolan ska vara fullt tillgängliga, så att de kan användas även av elever och vårdnadshavare med synnedsättningar.
  • Bilda ett råd för att främja inkluderande digitala lösningar inom arbetsliv och högre utbildningar. Ny teknik ska öppna möjligheter, inte stänga dem.
  • Inför en skyldighet för offentligt drivna verksamheter att göra sina interna IT-system tillgängliga, så att denna arbetsmarknad fungerar för synskadade med rätt
  • Ge äldre med synnedsättning rätt till stöd för att kunna använda digital teknik i vardagen.

Regeringen kan, och bör, ta initiativ i dessa frågor. Vi bjuder in dig som digitaliseringsminister för att ge dig en fördjupad bild och diskutera möjliga vägar framåt.

Plats och tid: digitalt förstås, så snart din kalender medger.

Denna inbjudan skickas efter beslut av representanter för synskadade i hela Sverige samlade till digital kongress den 17 - 20 juni 2021.

Länk tillbaka till Antagna uttalanden.