Texten Kongress 2021 med svarta bokstäver och en horisontell flerfärgad pricklinje emellan.

SOS – dags att rädda LSS

Vid Synskadades Riksförbunds kongress antogs den 18 juni följande uttalande till socialminister Lena Hallengren (S). Uttalandet innehåller en förfrågan om att få träffa socialministern, något som tidigare ställts i utsikt.

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, beskrevs som en frihetsreform när den infördes. Till en början levde lagen också upp till förväntningarna om ökad delaktighet och ett värdigt liv.

Men syftet med LSS glömdes bort. Bit för bit har lagstiftningen urholkats. Tillämpningen har blivit allt snålare och många har förlorat sitt stöd trots samma behov som tidigare.

Till exempel har blinda och svårt synskadade succesivt berövats sin rörelsefrihet. Denna grupp nekas numer regelmässigt rätten till ledsagning enligt LSS, trots att just synskadade var en av de grupper som lagen var tänkt för. På tio år har antalet som har ledsagning enligt LSS halverats. Det är en oacceptabel utveckling som ökar risken för ett stillasittande liv och ohälsosam isolering.

Pandemin och restriktionerna i dess spår illustrerar vad som står på spel. Många har upplevt hur begränsningarna tär på oss, hur livsinnehållet krymper när vi inte kan umgås socialt och göra det vi mår bra av. Vi vill alla kunna leva som vanligt och det är just detta som LSS handlar om.

För blinda och svårt synskadade är handlingsmöjligheterna starkt begränsade. Inte bara i pandemitider, utan hela tiden. Men med rätt stöd kan dörren öppnas till ett mer aktivt liv.

Nu måste lagen lagas

Själen i LSS behöver räddas och vi ställer vårt hopp till dig som socialminister. För personer med synnedsättning måste lagen stärkas på två avgörande punkter.

  1. Förtydliga att svårt synskadade, blinda och dövblinda ska ingå i personkretsen för LSS och således har rätt till insatser.
  1. Utveckla insatsen ledsagarservice och beskriv vad den ska innehålla för att bättre täcka behoven hos svårt synskadade, blinda och dövblinda.

Synskadades Riksförbund har länge önskat få träffa socialministern. Med detta uttalande från vår kongress 2021 upprepar vi denna önskan. Det är hög tid att diskutera åtgärder för delaktighet och ökad frihet i vardagen för synskadade.

Antaget vid Synskadades Riksförbunds digitala kongress den 17 – 20 juni 2021.

Länk tillbaka till antagna uttlanden.