Illustration presidium fem personer av olika etnicitet runt ett bord

Distriktsombudsmän

Kontaktuppgifter till ombudsmän/verksamhetsutvecklare i våra distrikt.

Region Övre Norrland

SRF Norrbotten
Aron Sortelius
08-39 93 21
076-539 93 21
aron.sortelius@srf.nu

SRF Västerbotten
Ann Lindmark
090-695 10 05
ann.lindmark@srf.nu

Region Nedre Norrland

SRF Västernorrland
Frida Karlander
076-539 92 25
frida.karlander@srf.nu

SRF Jämtlands län
Vakant

Region CWUX

SRF Uppsala län
Wieslaw Wasowski
018-490 33 28
072-142 61 36
wieslaw.wasowski@srf.nu

SRF Dalarna
Bengt Bäcke
024-379 99 90
076-539 92 74
bengt.backe@srf.nu

SRF Gävleborg
Lars Engberg
08-39 91 64
070-301 62 69
lars.engberg@srf.nu

SRF Västmanland
Åsa Blom
021-83 05 12
076-165 34 94
asa.blom@srf.nu

Region Stockholm

SRF Stockholms stad
Eva Hildursmark
08-452 22 02
eva.hildursmark@srfstockholm.se

Håkan Thomsson
08-452 22 07
hakan.thomsson@srfstockholm.se 

SRF Stockholm och Gotland

Pia-Lena Krichél
08-462 45 19 
pia-lena@srfstockholmgotland.se

Sofia Naesström
08-462 45 17
sofia@srfstockholmgotland.se

Christoffer Örnevik
08-462 45 20
christoffer@srfstockholmgotland.se

Region DEST

SRF Sörmland
Petra Stanzl
016-12 30 10
070-812 50 30
petra.stanzl@srf.nu

SRF Östergötland
Johan Pettersson
072-714 00 58
johan.pettersson@srf.nu

SRF Värmlands län
Vakant

SRF Örebro län
Roger Alexandersson 
072-738 04 50
roger.alexandersson@srf.nu

Region Väst

SRF Halland
Ulrika Sonesson Wiland
035-18 76 95
ulrika.wiland@srf.nu

SRF Bohuslän
Camilla Svensson
073-823 70 75
camilla.svensson@srf.nu

SRF Älvsborg
Frida Craft
033-10 63 08
frida.craft@srf.nu 

SRF Skaraborg
Britt Artursson
0511-34 79 70
britt.artursson@srf.nu

SRF Göteborg
Erik Lönnroth 
072-332 01 04
erik.lonnroth@srf.nu

Jenny Bramstång
072-332 01 09
jenny.bramstang@srf.nu

Region Syd

SRF Jönköpings län
Julia Lindahl
036-299 10 15
072-141 39 53
julia.lindahl@srf.nu

SRF Kronoberg
Jan Karlsson
0470-57 51 25
070-663 72 89
jan.karlsson@srf.nu

SRF Kalmar län
Anders Engström
0480-466 108
anders.engstrom@srf.nu

Mike Nduwimana
Mike.Nduwimana@srf.nu 
073-507 57 14!

SRF Blekinge
Jan-Åke Hansson
0455-122 54
070-582 50 83
jan-ake.hansson@srf.nu

SRF Skåne
Henrik Eldh
040-777 75
henrik.eldh@srf.nu