Personal på rikskansliet

Här hittar du telefonnummer till personalen vid vårt rikskansli.

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn@srf.nu. Om du är osäker på vem som bäst kan hjälpa dig kan du alltid nå oss via info@srf.nu eller genom vår växel på 08-39 90 00.

Förbundsordförande
Medlems- och uppdragsverksamheten
Kommunikation
Intressepolitik
Marknad och support
Administration

Förbundsordförande

Mattsson Niklas - Förbundsordförande
08-39 91 11

____________________

Medlems- och uppdragsverksamheten

Ridemar Lena - Verksamhetschef
08-39 91 51

Helin Jessica - Sekreterare
08-39 91 73

____________________

Kanslisamordnare medlemsengagemang och medlemsrekrytering

Kjöller Jeanet - Samordnare
08-39 92 65

_____________________

Stipendie- och bidragsverksamhet

Gille Yvonne - Handläggare
08-39 91 54

Rakel Gunnemark  - Norrmans fond
08-39 92 90

_____________________

Barn- och föräldraverksamhet

Heli Christine - Handläggare
08-39 92 46

_________________________

Punktskriftsverksamhet

Nisula Wester Lena - Handläggare
08-39 91 70

_________________________

SRF Go - Synskadades egen resebyrå

Gunnemark Rakel
08-39 92 90

Korbak Paulina, Föräldraledig

__________________________

Folkbildning

Gille Yvonne - Administratör
08-39 91 54

Jungelin Arne - Studieombudsman
08-39 93 33

____________________

Arkiv och Museum

Wallsten Anna - ej i tjänst

Alla frågor hänvisas till verksamhetschef Lena Ridemar

____________________

Ledarhundsverksamheten

Grönholm Annette - Ledarhundskonsulent, support, orosanmälningar
08-39 91 92

Gestsdottir Drifa - Ledarhundskonsulent
08-39 91 97, 0765-39 91 97

Haglund Susanne - Handläggare
08-39 91 35

Lindhé Jennie - Ledarhundskonsulent, veterinära frågor samt pensioneringar
08-39 91 93

Röttger Jessica - Ledarhundskonsulent
08-39 92 47, 0765-39 92 47

Tapper Laila - Ledarhundskonsulent 
08-39 91 98, 0765-39 91 98

____________________

Medlems- och organisationsutveckling

Olin Johanna - Handläggare
08-39 91 77
____________________

Kommunikation

Karin Ersson Ekstam  - Tf Verksamhetschef
08-39 92 55

____________________

Redaktion

Abrahamsson Sofia - Kommunikatör
08-39 91 53

Agger Kari - Kommunikatör, grafisk formgivare
08-39 92 99

Spångberg Joakim - Pressekreterare

Thunström Sally - Kommunikatör, ansvarig sociala medier
08-39 92 26

Walldén Monica - Redaktör förbundstidningen Perspektiv
08-39 90 12

____________________

Materialservice

Telning Anne-Lie - Administratör informationsmaterial
08-39 91 61

Intressepolitik

Wictorsson Per - Verksamhetschef
08-39 93 36

Nordquist Rosanna - Sekreterare intressepolitik 
08-39 91 15

Karlström Lars - Medlemsombud
08-39 91 21 

Quarnström Anna - Förbundsjurist
08-39 92 48

____________________

Intressepolitiska handläggare

Ekstrand Cecilia - Habilitering, punktskrift (barn), utbildning (grund- och gymnasieskola), barns rättigheter, nordiskt,  EBU, WBU
08-39 91 19

Götesson Henrik - Rehabilitering, punktskrift (vuxna), IT-hjälpmedel, digitalisering, syntolkning
08-39 91 49

Karlsson Lennart - Högskolefrågor, arbetsmarknad, nyanlända, generell funktionshinderpolitik, allmänna remisser
08-39 91 60

Pettersson Jimmy - Rehabilitering, fysisk tillgänglighet, resande, ledarhundar, arbetsmarknad
08-39 94 46

Ståhl Mikael - Undersökningar, statistik, ledsagning, syn- och hörselinstruktörer, ögonvård, Agenda 2030, generell funktionshinderpolitik
08-39 92 91

____________________

Internationellt utvecklingssamarbete

Nilsson Eva - Internationellt utvecklingssamarbete och projekt
08-39 91 72

Örnstedt Annika - Internationellt utvecklingssamarbete och ekonomi
08-39 91 13

____________________

Marknad och support

Vallin Eva - Tf Verksamhetschef 
08-39 93 23

____________________

Register och givarservice

Augustsson Eva - Kundtjänst insamling
08-39 91 16

Cranser Helene - Medlemsregister
08-39 92 78

Jälmestål Josefine - Projektsamordnare, kalenderkampanjen, Lyckopenningen och utveckling
08-39 91 17

Lindgren Camilla - Projektsamordnare
08-39 91 44

Samuelsson Boris - Marknads- och insamlingsstrateg 
08-39 94 40

Viklund Katarina - Kundtjänst insamling
08-39 91 23

____________________

Teknik

Björk Lennart - Intendent, telefoni och inköp
08-39 92 95

Forsmo Kent - IT-drift, datorstöd
08-39 93 42

Quitral Claudio - IT-drift, datorstöd
08-39 92 23

____________________

Administration

Norelius Centervik Ulrika - Kanslichef 
08-39 92 31

Malm Jana - Sekreterare
08-39 92 93

____________________

Ekonomi

Gatti Sonja - Utbetalningar
08-39 92 06

Ludvigsson Sara - Redovisningsansvarig
08-39 93 32

Östlund Kenneth - Controller
08-39 91 18

____________________

Personal

Thomsson Anna-Lena - Löneadministratör

Thomsson Gunilla - Tjänstledig

Strömberg Mikael - Arbetsgivarstöd för distrikt och föreningar
08-39 91 66, 070-301 62 66

Westling Maria - Löneadministratör
08-39 91 47