Personal på rikskansliet

Kontaktuppgifter till personalen på vårt rikskansli.

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn@srf.nu. Om du är osäker på vem som bäst kan hjälpa dig kan du alltid nå oss via info@srf.nu eller genom vår växel på 08-39 90 00.

Ulrika Norelius Kanslichef
08-39 92 31

Annika Nyström Karlsson
08-39 92 34

Intressepolitik

Per Wictorsson - Verksamhetschef
08-39 93 36

Anna Quarnström - Förbundsjurist
08-39 92 48

Rosanna Nordquist - Sekreterare intressepolitik 
08-39 91 15

Lars Karlström - Medlemsombud
08-39 91 21 

Intressepolitiska handläggare

Cecilia Ekstrand - Habilitering, punktskrift (barn), utbildning (grund- och gymnasieskola), barns rättigheter, nordiskt,  EBU, WBU
08-39 91 19

Henrik Götesson - Rehabilitering, punktskrift (vuxna), IT-hjälpmedel, digitalisering, syntolkning
08-39 91 49

Jimmy Pettersson - Rehabilitering, fysisk tillgänglighet, resande, ledarhundar, arbetsmarknad
08-39 94 46

Lennart Karlsson - Högskolefrågor, arbetsmarknad, nyanlända, generell funktionshinderpolitik, allmänna remisser
08-39 91 60

Internationellt utvecklingssamarbete

Annika Örnstedt - Internationellt utvecklingssamarbete och ekonomi
08-39 91 13

Eva Nilsson - Internationellt utvecklingssamarbete och projekt
08-39 91 72

Medlems- och uppdragsverksamheten

Medlemsengagemang och -rekrytering

Jeanet Kjöller - kanslisamordnare 
08-39 92 65

Barn- och föräldraverksamhet

Christine Heli - Handläggare
08-39 92 46

Punktskriftsverksamhet

Lena Nisula Wester - Handläggare
08-39 91 70

SRF Go – synskadades egen resebyrå

Paulina Korbak
08-39 92 90

Medlems- och organisationsutveckling

Johanna Olin - Ej i tjänst
08-39 91 77

Robert Lindblom - Handläggare
08-39 91 91

____________________

Ledarhundsverksamheten

Elisabeth RavstisChefshandläggare
08-39 91 96

Annette Grönholm - Ledarhundskonsulent, support, orosanmälningar
08-39 91 92

Drifa Gestsdottir - Ledarhundskonsulent
08-39 91 97, 0765-39 91 97

Jessica Helin - Administratör
08-39 91 73

Jessica Röttger - Tjänstledig

Fanny Strömberg – Ledarhundskonsulent
08-39 92 47, 0765-39 92 47

Jennie Lindhé - Ledarhundskonsulent, veterinära frågor samt pensioneringar
08-39 91 93

Laila Tapper - Ledarhundskonsulent 
08-39 91 98, 0765-39 91 98

Susanne Haglund - Handläggare
08-39 91 35

Kommunikation och marknad

Eva Vallin - Verksamhetschef 
08-39 93 23

Redaktion

Kari Agger - Ej i tjänst
08-39 92 99

Monica Walldén - Redaktör förbundstidningen Perspektiv, Synpodden
08-39 90 12

Sofia Abrahamsson - Ansvarig digitala kanaler
08-39 91 53

Henrik Pehrsson - Pressekreterare 
08-39 91 75

Materialservice

Anne-Lie Telning- Administratör informationsmaterial
08-39 91 61

Register och givarservice

Boris Samuelsson - ej i tjänst

Camilla Lindgren - Projektsamordnare
08-39 91 44

Cecilia Weiss - Projektledare
08-39 92 98

Eva Augustsson - Kundtjänst insamling
08-39 91 16

Helene Cranser - Medlemsregister
08-39 92 78

Josefine Jälmestål - Projektsamordnare, kalenderkampanjen, Lyckopenningen och utveckling
08-39 91 17

Katarina Viklund - Kundtjänst insamling
08-39 91 23

Administration

Patrick Larsson - Administrativ chef
08-39 92 55

Ekonomi

Kenneth Östlund - Controller
08-39 91 18

Sara Ludvigsson - Redovisningsansvarig
08-39 93 32

Sonja Gatti - Utbetalningar
08-39 92 06

Teknik

Claudio Quitral - IT-drift, datorstöd
08-39 92 23

Kent Forsmo - IT-drift, datorstöd
08-39 93 42

Kenny Ståhl - IT-drift, datorstöd
08-39 92 26

Lön

Maria Westling - Löneadministratör
08-39 91 47

Anna-Lena Thomsson - Löneadministratör

__________________________

Folkbildning

Arne Jungelin - Studieombudsman
08-39 93 33

Yvonne Gille - Administratör
08-39 92 32

____________________

Arkiv och museum

Anna Wallsten - Arkivarie
08-39 92 45

HR/Personal

Mikael Strömberg - Arbetsgivarstöd för distrikt och föreningar
08-39 91 66

Lova Lonér - HR-ansvarig, ej i tjänst
08-39 91 52