Unga volontärer till UNDP

UNDP och UNV har lanserat en UNV Talent Programme for Young Professionals with Disabilities. Programmet avser att 1:förbättra karriärmöjligheter för unga yrkesverksamma med funktionsnedsättning genom arbetserfarenhet med UNDP-kontor och att 2) bygga upp en pool av kvalificerade personer med funktionsnedsättning som kan bidra till att uppnå Agenda 2030 på nationell och global nivå.

Sida har valt att stödja detta initiativ och finansiera 2 volontärer för att stödja FNs arbete. I och med att SRF arbetar tätt ihop med SIDA i olika projekt och vill hjälpa till att sprida denna tjänst och möjlighet, annonserar vi den även i en del av våra kanaler.

Genom volontärarbetare bidrar United Nations Volunteers (UNV) programme till fred och utveckling världen över. UNV har 150 anställda och nästan 7,000 FN volontärer i 130 länder, ca 400 av dessa är ungdomsvolontärer.

Ett uppdrag som UN Youth Volunteer är en möjlighet för unga personer att arbeta för FN på landnivå inom utvecklings- och humanitära insatser. UN Youth Volunteers erbjuder sina tjänster till utvecklingsländerna för en 12-månaderperiod, och bidrar på så sätt till de globala utvecklingsmålen på lokal nivå. Deltagarna får nya färdigheter, möjligheter att växa både både på ett personligt plan och ett professionellt; de stärker sitt yrkeskunnande, breddar sina nätverk, får internationell exponering och erfarenhet av FN-systemet.

 

LÄRANDE KOMPONENT

UN Youth Volunteer Learning Journey är UNVs kapacitetsutvecklingsprogram för unga volontärer. Det är utformat så att det ska stödja volontärer före, under och vid slutet av sina uppdrag. Detta är ett så kallat ’blended learning’-paket som omfattar en rad olika utbildningar och utvecklingsmöjligheter för UN Youth Volunteers. En central del av inlärningsresan är UNVs Assignment Preparation Training i som hålls i Bonn, Tyskland före uppdraget.

 

VILLKOR

UN Youth Volunteers får ett grundläggande ekonomiskt stöd så att de kan leva säkert i det land de tjänstgör i. FN står också för resor till och från uppdraget samt vissa andra kostnader. För mer information läs i Description of Assignment nedan.

 

UPPDRAGSBESKRIVNINGAR/Description of Assignment (DoA)

Med finansiering från Sida rekryterar UNV nu två UN Youth Volunteers, som kommer att starta sina uppdrag i oktober 2019 med UNDP. Se detaljerade arbetsbeskrivningar nedan

1. Justice and innovation officer, Chisinau, Moldova

2. Research Officer, Bureau for Arab States, NY, USA

 

VEM KAN SÖKA?

  • Personer som är högst 35 år
  • Personer med funktionsnedsättning
  • Lägsta utbildningsnivå, kandidatexamen
  • Se arbetsbeskrivningar för specifika krav för varje tjänst

 

Öppen för: Svenska medborgare

 

HUR SÖKER MAN?

* Om du inte är registrerad i UNV Talent Pool: 

Registrera din profil här https://vmam.unv.org/candidate/signup. Viktigt: Efter att ha skapat ditt konto, fyll i alla avsnitt av din profil och skicka in den. Gå sedan till "My Page" https://vmam.unv.org/candidate/mypage och klicka på hyperlänken "Special Calls". Välj den tjänsten som du vill söka.

* Om du är registrerad i UNV Talent Pool: 

Vänligen uppdatera din profil här https://vmam.unv.org/candidate/profile. Gå sedan till "My Page" https://vmam.unv.org/candidate/mypage och klicka på hyperlänken "Special Calls". Välj den tjänsten som du vill söka.

Vänligen svara "ja" på frågan om du har en funktionsnedsättning. Om du skulle behöva speciellt stöd för intervjun eller under urvalsprocessen, ska du indikera detta i fältet som heter "special remarks" i UNVs ansökningsformulär.

Vid tekniska problem när du registrerar eller uppdaterar din profil, kontakta: talent.programme.recruit@unv.org

Du kan även skicka din ansökan direkt till talent.programme.recruit@unv.org om du inte lyckas ladda upp din ansökan.