Illustration mörk kvinna med hörlurar, gulprickig skjorta. Symbolen för syntolkning samt lite punktskrift.

Att ha en synnedsättning

Här hittar du information om vad som kan prägla livet med synnedsättning, förutom livet i sig självt så klart.

 1. Att klara vardagen

  Det mesta går att göra även för en person inte ser. Arbetet utförs inte med ögonen utan med händerna. Men ingen ska komma och säga att …

 2. Att arbeta

  Personer med synnedsättning arbetar inom en rad olika yrken och etablerar sig inom allt fler branscher.

 3. Att ta sig fram

  Att ha en synnedsättning är ett informationshandikapp. Här finns hjälpmedel som den vita käppen och ledarhunden. Men även färdtjänst oc…

 4. Att ha en aktiv fritid

  Personer med synnedsättning har lika stor rätt att ha en aktiv fritid som den övriga befolkningen. För att leva ett roligt och rikt liv…

 5. Att läsa

  Även vanliga texter kan läsas av synsvaga men kan kräva särskild övning och särskilda hjälpmedel.

 6. Att vara förälder

  Synskadades Riksförbund ger stöd åt både barn och föräldrar.

 7. Den vita käppen

  Den vita käppen är ett av de äldsta och främsta hjälpmedlen för synskadade. Vita käppen är det bästa hjälpmedlet för att undvika hinder…

 8. Lagar och rättigheter

  Det finns många lagstadgade rättigheter man kan göra anspråk på som synskadad. Det varierar dock hur effektiva de är.

 9. Att ha ett annat modersmål

  För dig är nyanländ eller har bott här i några år.