Att arbeta

Personer med synnedsättning arbetar inom en rad olika yrken och etablerar sig inom allt fler branscher.

Vanliga yrkesområden bland oss med synnedsättning är administration, vård/omsorg, undervisning/pedagogik, It samt mekanik/industri. Men det finns personer med synnedsättning även i andra yrken som till exempel journalister, jurister, kockar och trafikledare.

Utvecklingen inom den digitala informationstekniken har haft stor betydelse för synskadades möjligheter att arbeta inom olika yrken. Det stödsystem som finns med till exempel möjlighet till hjälpmedel och arbetsplatsanpassningar, lönesubventioner samt stöd till personligt biträde har också stor betydelse.

Det finns förstås också ibland svårigheter för personer med synnedsättning när det gäller att hitta, få och behålla ett jobb. Det kan handla om praktiska hinder men också barriärer i form av fördomar och rädsla. Dessutom kan det arbetsmarknadspolitiska stödet upplevas som ineffektivt, långsamt och krångligt. Läs mer om hur SRF arbetar intressepolitiskt med arbetsmarknadsfrågor här.

På länkarna på den här sidan finns information om vilket stöd du med synnedsättning kan få i arbetslivet. Du kan också läsa om vilka lagar och förordningar som ger dig rätt till detta stöd.

Du hittar också förslag på olika yrken som fungerar bra för dig som har en synnedsättning och vad du bör tänka på i samband med dessa yrken.

Här finns också intervjuer med synskadade i arbetslivet samt information om vad som kan vara framgångsfaktorer.

 1. Framgångsfaktorer för arbete

  Framgångsfaktorer i arbetslivet för personer med synnedsättning.

 2. Bra jobb för synskadade

  Synskadades Riksförbund listar yrken och utbildningar som fungerar bra för dig med en grav synnedsättning.

 3. Stöd i arbetslivet

  Om du har en synnedsättning eller annan funktionsnedsättning har du rätt att få både hjälpmedel och andra typer av stöd i arbetslivet.

 4. Lag och rätt på arbetsmarknaden

  En synnedsättning kan ibland leda till svårigheter att få eller behålla ett arbete. Många lagar ska stärka den synskadades ställning.