Skyltar för fjällvandring
Visst kan man fjällvandra om man har en synnedsättning.

Att ha en aktiv fritid

Personer med synnedsättning har lika stor rätt att ha en aktiv fritid som den övriga befolkningen. För att leva ett roligt och rikt liv ställs dock krav på tillgänglighet.

Alternativen är många. Det enda som borde vara hinder är den egna fantasin och viljan. I den här kategorin listas vägar till att aktivera sig och resa, med eller utan hjälp av Synskadades Riksförbund.

  1. Tillgänglig kultur

    Kultur ger människan stimulans. Självklart ska detta vara tillgängligt även för personer med synnedsättning. Syntolkning är centralt i …

  2. Tillgängligt resande

    SRF Go är Synskadades Riksförbunds egen resebyrå som varje år ordnar flertalet resor och aktiviteter, både i Sverige och utomlands, för…