Tillgänglig kultur

Kultur ger människan stimulans. Självklart ska detta vara tillgängligt även för personer med synnedsättning. Syntolkning är centralt i tillgången till kultur, liksom tillgängligheten i text för att kunna läsa på sitt eget sätt. Här nedan hittar du information om dessa delar.

Frågor och svar om syntolkning

Tillgänglig kultur

  1. Om tillgänglig bio