Att ha ett annat modersmål

För dig är nyanländ eller har bott här i några år.

Om du skulle behöva råd eller stöd och kanske träffa andra med liknande erfarenheter kan vi på SRF hjälpa dig att finna det du söker. Här kan du ta del av mer information och läsa mer om synnedsättning på andra språk.

Branschföreningar

Lathund till SRF på annat språk

Mer info på olika språk