Daisy

Det numera vanligaste sättet för gravt synskadade att läsa är att lyssna på en intalad ljudfil.

Ett format för inläsning på sådant, som har utvecklats speciellt för synskadade, kallas Daisy. Det består förutom den intalade rösten av taggar så att man lätt kan hitta kapitelrubriker och liknande, och även själv kan sätta bokmärken. Man kan till exempel läsa en cd-skiva på en särskild daisyspelare eller tanka ner en datafil att läsa på dator eller telefon.

Du kan läsa mer om Daisy här [nytt fönster].

Ljudböcker kan lånas på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Men även den kommersiella ljudboksutgivningen har betytt ökade möjligheter. För första gången har synskadade möjlighet att läsa samma böcker som seende utan att behöva vänta på specialutgåvor.

Om du vill ge ut en ljudversion av en trycksak kan du läsa in själv eller vända dig till en professionell studio. SRF:s distrikt kan ge adresser Du kan också vända dig till kommunernas/landstingens inläsningstjänst.